เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ครบ 8 หมู่บ้าน จำนวน 1,902 ครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์การประปา

การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง และระบบประปาส่วนภูมิภาคในบางส่วน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
0.01s. 0.50MB