เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต่ำเป็นเทศบาลตำบลไผ่ต่ำเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2550


0.01s. 0.50MB