เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)

วันที่ 15 ก.ย. 63 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

63.09.15 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่(2563)ประเภทบริหาร.docx91.03 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.01s. 0.50MB