เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม )16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน)110
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน)18
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม )15

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB