เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562)123
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน)124
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน)122
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562)121
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม )122
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562)123

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB