เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563114
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563118
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563150
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563135
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563138
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563140
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563144
รายงานการเเงินสิ้นปี 30 กันยายน 2562223
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563150
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563368
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562159
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562161
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562157
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562175
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562175
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2562171
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 597
การใช้จ่ายเงินสะสม383
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ180
รายงานการเเงินสิ้นปี 30 กันยายน 2561113

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB