เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563110
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563111
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563118
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562118
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562119
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562121
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562135
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562135
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2562137
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 555
การใช้จ่ายเงินสะสม348
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ146
ข้อมูลรายรับราย/รายจ่าย155
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 455

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB