เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 256214
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 256217
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 256219
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562123
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562124
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2562126
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 537
การใช้จ่ายเงินสะสม336
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ134
ข้อมูลรายรับราย/รายจ่าย141
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 444

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB