เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 256318
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563119
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563122
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563130
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563132
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563137
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562140
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562143
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562141
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562157
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562157
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2562156
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 576
การใช้จ่ายเงินสะสม369
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ169
ข้อมูลรายรับราย/รายจ่าย174
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 471

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB