ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 38,660 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มี.ค. 64สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ แชร์  
10 ก.พ. 64สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม แชร์  
11 ม.ค. 64สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม แชร์  
4 ธ.ค. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน แชร์  
23 พ.ย. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม แชร์  
17 พ.ย. 63รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
27 ต.ค. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน แชร์  
27 ต.ค. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม แชร์  
6 ส.ค. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม แชร์  
8 ก.ค. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน แชร์  
12 มิ.ย. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม แชร์  
15 พ.ค. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน แชร์  
7 เม.ย. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์  แชร์  
27 ก.พ. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม  แชร์  
27 ก.พ. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม แชร์  
27 ก.พ. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน  แชร์  
27 ก.พ. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม  แชร์  
2 ม.ค. 63สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 28 รายการ
เปลี่ยนภาษา