ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 38,584 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ต.ค. 63รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) แชร์  
9 ก.ค. 63รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) แชร์  
10 เม.ย. 63รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) แชร์  
7 ต.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562) แชร์  
3 ต.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน) แชร์  
4 ก.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน) แชร์  
3 ก.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562) แชร์  
10 พ.ค. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม ) แชร์  
8 เม.ย. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา