เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม712 มิ.ย. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน9115 พ.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 25631107 เม.ย. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 542 มี.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 5727 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม4027 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 3127 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 3527 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม942 ม.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 752 ธ.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม711 พ.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม853 มิ.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน751 พ.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม841 เม.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์791 มี.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม741 ก.พ. 62
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25616428 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB