เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม586 ส.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน508 ก.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม5012 มิ.ย. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน19315 พ.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 25632157 เม.ย. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 1082 มี.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 7527 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม5127 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 4227 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 4827 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม1092 ม.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 862 ธ.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม831 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25621448 ก.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม983 มิ.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน881 พ.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม951 เม.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์931 มี.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม901 ก.พ. 62
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25617828 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB