เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563817 มี.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน)1311 มี.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน)1211 มี.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม )143 มี.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 132 มี.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 1527 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม1027 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 927 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 927 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม702 ม.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 522 ธ.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม491 พ.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม683 มิ.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน601 พ.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม651 เม.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์621 มี.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม551 ก.พ. 62
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25614728 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB