เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลลไผ่ต่ำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312011 พ.ย. 62
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding9921 ส.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12921 ส.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ961 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนประปาแทนของเดิมที่ชำรุดและอุดตัน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1695 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนประปาแทนของเดิมที่ชำรุดและอุดตัน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 20323 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 5 19023 ม.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220923 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15823 ม.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒยนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 515528 ธ.ค. 61
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กข้างเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 518828 ธ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256115527 ธ.ค. 61
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256216027 ธ.ค. 61
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256215427 ธ.ค. 61
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ256215229 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256116912 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256118028 ก.ย. 61
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหัวโค้งคลองสิบตัน ถึงบ้านนางสุดใจ จันทร์หอม หมู่ที่ 7 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13329 ส.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25611306 ส.ค. 61
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ13912 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB