เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม636 ส.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน538 ก.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม5312 มิ.ย. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน19715 พ.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 25632187 เม.ย. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 1082 มี.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 7627 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม5127 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 4227 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 4827 ก.พ. 63
รายละเอียดโครงการเทคอนกรีตรอบอาคารอเนกประสงค์หลังเทศบาล หมู่ที่ 5 7112 ก.พ. 63
รายละเอียดโครงการขุดดินถมดินที่ดินเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 1 13012 ก.พ. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม1092 ม.ค. 63
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 862 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลลไผ่ต่ำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312011 พ.ย. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม831 พ.ย. 62
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding10021 ส.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12921 ส.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25621458 ก.ค. 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ961 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB