ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 38,544 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลลไผ่ต่ำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
11 พ.ย. 62ประกาศเทศบาลตำบลลไผ่ต่ำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
21 ส.ค. 62ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding แชร์  
21 ส.ค. 62ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
1 ก.ค. 62ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
5 มี.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนประปาแทนของเดิมที่ชำรุดและอุดตัน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
23 ม.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนประปาแทนของเดิมที่ชำรุดและอุดตัน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  แชร์  
23 ม.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 5  แชร์  
23 ม.ค. 62ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
23 ม.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
28 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒยนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 5 แชร์  
28 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กข้างเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ หมู่ที่ 5 แชร์  
27 ธ.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 แชร์  
27 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
27 ธ.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
29 ต.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 แชร์  
12 ต.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 แชร์  
28 ก.ย. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 แชร์  
29 ส.ค. 61ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหัวโค้งคลองสิบตัน ถึงบ้านนางสุดใจ จันทร์หอม หมู่ที่ 7 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
6 ส.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา