เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล113
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563184
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล690
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล180
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ178

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB