เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล143
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-25631100
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล6105
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล193
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ191

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB