เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ110
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563143
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล639
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล146
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ140

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB