เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563158
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล648
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล156
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ151

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB