ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 38,497 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ม.ค. 64ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น แชร์  
14 ธ.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 แชร์  
14 ธ.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 แชร์  
14 ธ.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 แชร์  
1 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 แชร์  
25 ต.ค. 61ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 แชร์  
12 ม.ค. 60ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา