เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • พ.อ.อ.ไพโรจน์ รักษาเจริญ

  ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ

 • นายสุเทพ คงสมบูรณ์

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ

 • นางพรสุดา ทับทิม

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำสมาชิกสภา

 • นางจินดา สุขประเสริฐ

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายเกษตร์ บูญแสน

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายชิน พึ่งเพ็ง

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายนิเวศ อ่วมวงษ์

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายบุญยัง บัวสิทธิ์

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายวิเชียร เนียมทัด

  ส.ท. เขตที่ 1

 • พ.อ.อ.ไพโรจน์ รักษาเจริญ

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายอำนาจ คงสมบูรณ์

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายโชคชัย ไพรสมพงษ์

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายบุญปลูก ทองติ่ง

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายสุเทพ คงสมบูรณ์

  ส.ท. เขตที่ 2

0.02s. 0.50MB