เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลไผ่ต่ำดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม1522 ธ.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี5115 ธ.ค. 63
ประกาศ : กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด4825 พ.ย. 63
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 31825 พ.ย. 63
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 2025 พ.ย. 63
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 4725 พ.ย. 63
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง3225 พ.ย. 63
ประกาศ : การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผนป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม3725 พ.ย. 63
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน3218 พ.ย. 63
ขอเชิญร่วมงานตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล2218 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง495 พ.ย. 63
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี464 พ.ย. 63
รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น483 พ.ย. 63
แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต473 พ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง553 พ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ประจำปีการศึกษา 25634221 ต.ค. 63
ประกาศ : การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4315 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกันยายน 25633314 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท สตาร์ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน608 ต.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ การขยายเขตเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25634431 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB