เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวกิจกรรม : กิจกรรมล้างพื้นถนนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค63 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รอบที่ 2 ประจำปี 256351 เม.ย. 63
ประกาศจากเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ1324 มี.ค. 63
ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 25631023 มี.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว3323 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 8 ปี 2563 1219 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 7 ปี 2563 819 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 6 ปี 2563 1117 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 5 ปี 2563 916 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 4 ปี 2563 1016 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 3 ปี 2563 1316 มี.ค. 63
ข่าวกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191313 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 2 ปี 25631211 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 1 ปี 25631310 มี.ค. 63
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆในที่ดินของตน266 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563214 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน142 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบ162 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน122 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : วิธีสังเกตอาการของโรคโควิค 19 (Covid-19)26132 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB