เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ การขยายเขตเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25631231 ส.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 และ 810816 ม.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 3 , 4 และ 78816 ม.ค. 63
การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง23014 ส.ค. 62
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1246 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ : พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 256214328 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB