เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 และ 83916 ม.ค. 63
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 3 , 4 และ 73716 ม.ค. 63
การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง16914 ส.ค. 62
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง866 ส.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ : พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 25629428 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB