เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวกิจกรรม : กิจกรรมล้างพื้นถนนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค63 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รอบที่ 2 ประจำปี 256351 เม.ย. 63
ประกาศจากเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ1324 มี.ค. 63
ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 25631023 มี.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว3323 มี.ค. 63
ข่าวกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191313 มี.ค. 63
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆในที่ดินของตน266 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563214 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน142 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : วิธีสังเกตอาการของโรคโควิค 19 (Covid-19)26152 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การบริหารจัดการน้ำช่วยฤดูแล้ง ปี 25631228 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การเตรียมรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2562/631028 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและประชาสัมพันธ์กำหนดการออกรับบริจาคโลหิต1428 ก.พ. 63
ข่าวกิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบล2128 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การบริหารจัดการน้ำช่วยฤดูแล้ง ปี 25631221 ก.พ. 63
ข่าวกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 25632621 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ1721 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 25631721 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ปี 25631321 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น1620 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB