ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 38,682 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เขตเลือกตั้งที่ 1 แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง การนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
29 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
10 มี.ค. 64เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  แชร์  
10 มี.ค. 64แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
26 ก.พ. 64✍️ การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ✖️ สมาชิกสภา และ✖️ นายกเทศมนตรี  แชร์  
23 ก.พ. 64ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต แชร์  
23 ก.พ. 64การอำนวยความสะดวก แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนน แชร์  
23 ก.พ. 64คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แชร์  
19 ก.พ. 64คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เขตเลือกตั้งที่ 1 แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
17 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์โครงการ "โครงการคนไทยไร้ E-waste" แชร์  
9 ก.พ. 64สาระเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำและนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
7 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 198 รายการ
เปลี่ยนภาษา