เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563

แชร์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่บุคลากรของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB