เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 8 ปี 2563

แชร์

เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2563 โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนต่างๆในพื้นที่ ซึ่งในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.01s. 0.50MB