เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม : โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่

แชร์

โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563
หน่วยบริการประชาชน ที่มีการจัดหน่วยให้บริการเชิงรุกในลักษณะของเคาน์เตอร์บริการ หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่
ออกไปตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนหรือหมู่บ้าน และสามารถให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเพิ่มโอกาสและ ทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ 

อำเภอหนองแค กำหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB