ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 38,650 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64โครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"  แชร์  
12 ส.ค. 63โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนธีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 แชร์  
28 ก.ค. 63โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 63กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563 แชร์  
24 เม.ย. 63ข่าวกิจกรรม : โครงการวันเทศบาล แชร์  
3 เม.ย. 63ข่าวกิจกรรม : กิจกรรมล้างพื้นถนนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค แชร์  
19 มี.ค. 63โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 7 ปี 2563  แชร์  
17 มี.ค. 63โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 6 ปี 2563  แชร์  
16 มี.ค. 63โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 5 ปี 2563  แชร์  
16 มี.ค. 63โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 4 ปี 2563  แชร์  
16 มี.ค. 63โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 3 ปี 2563  แชร์  
13 มี.ค. 63ข่าวกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
11 มี.ค. 63โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 2 ปี 2563 แชร์  
10 มี.ค. 63โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หมู่ที่ 1 ปี 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63ข่าวกิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบล แชร์  
21 ก.พ. 63ข่าวกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
22 ม.ค. 63ข่าวกิจกรรม : โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ แชร์  
21 ม.ค. 63ข่าวกิจกรรม : โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น แชร์  
27 ธ.ค. 62โครงการตั้งจุดตรวจปีใหม่ พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 72 รายการ
เปลี่ยนภาษา