เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
องค์ความรู้การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม316 ธ.ค. 62
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น396 ธ.ค. 62
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่น406 ธ.ค. 62
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น416 ธ.ค. 62
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ386 ธ.ค. 62
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป506 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB