ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 38,522 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 64รายงานผลและประกาศเทศบาล การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) แชร์  
3 พ.ย. 63รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
5 มิ.ย. 63รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน แชร์  
7 ก.พ. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 แชร์  
1 พ.ย. 62รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 62 แชร์  
20 มิ.ย. 62มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคู่มือแผนการปฏิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา